ČSOP RS ČSOP Iris

Dnešní datum: 21. 05. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Weblinks  


Vyhledávání

Hledej!


Kontakty
ČSOP - RS Iris
Husovo nám. 67
796 01 Prostějov

tel. 582 338 278
mob. 603 298 039
mail iris@iris.cz
všechny kontakty


Blíž přírodě

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 20 nalezených)

|0-15|15-20|
Praktická ochrana přírody

* Příroda usíná, akce pro přírodu postupně končí

Vydáno dne 23. 11. 2017 (874 přečtení)

Letošní akce Ekocentra Iris v přírodě se pomalu chýlí ke konci. Zbývá nám už jen postarat se o vysazené stromky a připravit se na zimní péči o zvířátka, především o ptactvo. Znamená to především obnovit zimní ochranu vysazených stromků před okusem, vyčistit ptačí budky od starých hnízd a parazitů z předchozího hnízdění, a samozřejmě vyvěsit v Prostějově ptačí krmítka.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Brigády na Kosíři - zapojte se!

Vydáno dne 19. 08. 2016 (1142 přečtení)

V letošním roce se nám stále nedostává brigádníků. Opravdu nemáte zájem si přivydělat prací na loukách? V posledních týdnech prázdnin budeme pracovat na Velkém Kosíři v blízkosti Čelechovic a Slatinek.
Ozvěte se nám na iris@iris.cz nebo na tel. 603 730 594. Louky na Kosíři jsou krásné, bonus k přivýdělku bude možnost kochat se krásnou krajinou i dalekými výhledy!

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Obnova ovocného sadu na Kosíři pokračuje – zapojte se i vy!

Vydáno dne 09. 05. 2015 (2054 přečtení)

Ovocný sad Oulehle (rozkládající se u 3. zastavení naučné stezky vedoucí z Čelechovic na Hané na vrchol Kosíře) obnovujeme již třetím rokem. V letošním roce se nám podařilo získat finanční podporu Ministerstva životního prostředí na projekt Obnova ovocných sadů na Kosíři se zapojením veřejnosti.
Co nás letos čeká?

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Výroba nových ptačích budek na Hloučelu je v plném proudu!

Vydáno dne 24. 02. 2015 (1287 přečtení)

Nutnost výměny ptačích budek v biokoridoru Hloučela je zřejmá již několik let. Staré budky již dávno dosloužily, většina z nich se rozpadá. Do jejich výměny se pustili nejen členové základní organizace Bělozářka, ale pod dohledem Ekocentra Iris i žáci základních škol a rodiny s dětmi.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* V prostějovských parcích jsou rozvěšená krmítka – dosypávejte je!

Vydáno dne 13. 12. 2013 (2425 přečtení)

Od začátku prosince se v Prostějově v parcích a na Hloučele začínají objevovat ptačí krmítka. Zhotovili je žáci prostějovských základních škol (především ZŠ E. Valenty a ZŠ Dr. Horáka). Pokud to bylo možné, autoři si je i sami vyvěsili. A kromě biokoridoru Hloučela, kde se krmítka objevují již druhou zimu, jsme se letos rozhodli zkusmo instalovat krmítka i do prostějovských parků. Letos jsme (vzhledem k stále trvající rekonstrukci Smetanových sadů) s krmítky „obsadili“ Kolářovy sady a Park u Nové nemocnice.
Fotografie z výroby i vyvěšování najdete v naší fotogalerii.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Ovocný sad je bohatší o čtyřicítku stromků

Vydáno dne 30. 10. 2013 (1531 přečtení)

Přes 40 účastníků sobotního sázení v sadu na Kosíři během dopoledne vysadilo celkem 41 ovocných stromků či keřů. Většina z nich byly krajové odrůdy třešní, višní a švestek, které se v sadu vyskytovaly či ještě vyskytují. Pro zpestření biodiverzity jsme zde vysadili také méně známé druhy ovoce, jako jeřáb moravský sladkoplodý, morušovník bílý, mišpuli a dříny.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Pro sobotní sázení stromků je vše připraveno!

Vydáno dne 24. 10. 2013 (1786 přečtení)

Včera se v ovocném sadu na Kosíři, který postupně obnovujeme, vrtaly jamky na sobotní sázení ovocných stromů. A proč nekopeme ručně? Půda je zde velice kamenitá, kopání by bylo velmi náročné a jsou místa, kde by se nám to asi vůbec nepodařilo. Přípravu jamek nám proto velmi ulehčil pan Pavel Šálek, který nám zapůjčil traktůrek s vrtákem, za což mu od nás patří velké poděkování! To byla rychlost! Kámen nekámen, vrtání šlo velmi rychle. Trvalo to něco přes hodinu, a 40 jamek bylo hotových! Ve fotogalerii najdete několik fotografií.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Ovocný sad na Kosíři = diskuse s odborníky i ochutnávka třešňových dobrot

Vydáno dne 21. 07. 2013 (2861 přečtení)

V sobotu se konala pro zájemce z řad veřejnosti vycházka starým sadem na Kosíři. Její účastníci si nejprve vyslechli přizvané odborníky, poté se prošli sadem a na závěr poseděli u „kulatého stolu“ (obtíženého různými třešňovými dobrotami) a diskutovali o možném dalším postupu při obnově sadu. Jednalo se o první akci v rámci Velkého komunitního grantu financovaného ČSOB prostřednictvím Nadace Via.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Záchranu ovocného sadu na Kosíři podpoří ČSOB v rámci Velkých komunitních grantů

Vydáno dne 12. 06. 2013 (1459 přečtení)

Naše Regionální sdružení Iris uspělo v „souboji“ celkem třiadvaceti projektů, podaných do tzv. Velkých komunitních grantů, financovaných ČSOB prostřednictvím Nadace VIA. Při prvním hodnocení jsme postoupili mezi 16 nejlepších projektů, z nich po dopracování a upřesnění projektů jsme postoupili do dalšího kola pro 8 nejlepších projektů. Všechny tyto finalisty navštívila postupně hodnoticí komise přímo v terénu, aby nakonec vybrala 3 vyvolené, kteří získají na svůj projekt finance. A podařilo se, jsme mezi třemi vybranými!

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Péče o mnohé lokality na Prostějovsku se zlepšila

Vydáno dne 30. 04. 2013 (1528 přečtení)

Dvouletý projekt realizovaný pod názvem "Zkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku" končí. Byl podpořen v rámci Blokového grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce, administrátorem Blokového grantu je Nadace Partnerství.
Během realizace projektu jsme se snažili naše ochranářské zásahy na přírodovědně cenných lokalitách zaměřit nejen na zkvalitnění péče o vzácné rostliny zde se vyskytující, ale především na (námi botaniky) často opomíjené živočichy, kteří lokalitu obývají.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Hledáme staré krajové odrůdy ovocných stromů

Vydáno dne 23. 04. 2013 (2166 přečtení)

Naše organizace se v rámci ochrany přírodního a kulturního dědictví zapojila do mapování a obnovy starých krajových odrůd ovocných dřevin. Nedílnou součástí krajiny jsou totiž nejen drobné sakrální stavby jako křížky, kapličky a boží muka, ale i staré stromy, ať už rostoucí jako solitéry, nebo ve skupinách, alejích či ovocných sadech. Naším nejbližším cílem je obnova starého a zanedbaného ovocného sadu na Kosíři.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Na Hloučele přibývají budky pro ptactvo a blanokřídlý hmyz

Vydáno dne 05. 03. 2013 (2158 přečtení)

Kdo chodí na Hloučelu pravidelně, možná si povšiml (především v úseku mezi Abrahámkem a Tichou), že jsou na stromech a keřích postupně vyvěšovány různě velké ptačí budky a takzvané hmyzí hotely.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Náhradní bydlení pro ptactvo a blanokřídlý hmyz zajištěno!

Vydáno dne 18. 03. 2012 (2349 přečtení)

Kdo sleduje pravidelně pozvánky na naše akce, určitě mu neunikly naše tři zimní dílny, ve kterých jsme zhotovovali doplňková zařízení pro zahnízdění živočichů. Společně jsme vyráběli ptačí budky (sýkorníky, rehkovníky i budky pro dravce z plastových kanystrů), budky pro čmeláky (tzv. čmelákovníky) a tzv. hmyzí hotely (náhradní obydlí především pro samotářské včely = kutilky).
A nyní nadešel čas tato obydlí nabídnout těm, pro které byla určena. Během první poloviny března jsme proto zorganizovali celkem tři pracovní výjezdy do přírody, při nichž jsme zmíněné budky vyvěšovali na vybraných lokalitách. První sobotu jsme zamířili do okolí Plumlova např. na stepní lokality U Jasénků a U Bílých studýnek, druhou sobotu jižně od Prostějova do okolí Ondratic, Dětkovic a Alojzova a potřetí jsme se vydali do přírodního parku Kladecko. Mnohé budky si účastníci v zimě sami vyrobili, proto si je nyní i sami instalovali a také adoptovali, tzn. budou sledovat, jak zabydlování živočichů probíhá. Adopce ale také znamená, že se o budku budou průběžně starat a vždy na konci léta ji vyčistí.
Tyto aktivity jsou součástí dvouletého projektu s názvem „Zkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku“, podpořeného v rámci Blokového grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Krmení a krmítka pro ptáky

Vydáno dne 25. 01. 2012 (3096 přečtení)

V pátek 13. ledna se sešli na Kovárně Ekocentra Iris ti, kdo chtějí v zimě přikrmovat ptačí drobotinu. První část byla věnována teorii, následná - delší - praktické výrobě minikrmítek a dalších laskomin.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

Praktická ochrana přírody

* Vyhlašujeme akci na pomoc přírodě - sběr bukvic v Litovelském Pomoraví!

Vydáno dne 27. 09. 2011 (3557 přečtení)

Věděli jste, že většina dřevin neplodí každý rok? Velká úroda semen se dostaví vždy jednou za několik let, tento rok nazýváme semenným rokem. Intervaly mezi jednotlivými semennými roky nejsou zcela pravidelné, např. u buku se dostavují jednou za 4 - 10 let. V každém případě se dřevina v tomto roce docela vysílí, i její přírůstky jsou menší, a proto v několika dalších letech sbírá potřebnou sílu. A právě letošní rok je semenným rokem pro buk lesní.

Celý článek... | Autor: Mgr. Eva Zatloukalová | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-20|

Novinky
03.09.2018: Nabídka EVP na školní rok 2018/2019
Nabídku ekologických výukových programů pro nový školní rok můžete stáhnout zde


Nejčtenější články
Světový den vody
(06. 03. 2019, 380x)
Zlatý list 2019 v Prostějově
(10. 05. 2019, 237x)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.