Projekt "Hloučela plná života" končí - ale jen pro letošek!

Autor: Mgr. Eva Zatloukalová <ezatl (zavináč) iris.cz>, Téma: Hloučela, Vydáno dne: 30. 11. 2016

V letošním roce jsme se ve svých aktivitách na pomoc přírodě soustředili na přírodu nám Prostějovanům nejbližší - na biokoridor Hloučela. Proběhlo nespočet akcí, ať už pro školy, pro rodiče s dětmi, pro seniory... Kromě běžné údržby břehových porostů říčky Hloučely jsme se letos zaměřili na pomoc živočichům.

Vyráběli a vyvěšovali jsme ptačí budky, netopýří budky, krmítka, hmyzí domečky či velký hmyzí hotel. Vystavěli jsme kamenici pro plazy a bezobratlé, broukoviště ze starých kmenů pro larvy vzácných brouků, hromady jako úkryt a místo pro zimování různých živočichů. Vysázeli jsme keře, jejichž květy či plody slouží jako potrava pro hmyz i ptactvo.
Čeká nás toho už jen málo. Vycházka spojená se zdobením vánočního stromku pro zvířátka. A musíme vyčistit alespoň část velmi staré skládky střepů z lahví z bývalého prostějovského pivovaru, která stále více vystupuje nad povrch. A také závěrečné setkání všech, kdo se na celoročním seriálu akcí podíleli. To proběhne již tento pátek, 2. prosince večer, v Kovárně Ekocentra Iris. Kdo jste se zapojili, koho z Vás projekt v letošním roce zaujal a chtěli byste v něm pokračovat i v dalším roce, dojděte alespoň na chvíli posedět a přispět svými nápady.