Naše sdružení uspělo s oběma projekty podanými na Ministerstvo životního prostředí!

Autor: Mgr. Eva Zatloukalová <ezatl (zavináč) iris.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 03. 2016

Na podzim loňského roku jsme v rámci grantového řízení pro NNO podávali na MŽP celkem 2 projekty zaměřené na ochranu přírody a ekologickou výchovu. K naší velké radosti patří oba projekty k těm úspěšným! Proto se v letošním roce můžete těšit na různorodé akce v rámci těchto projektů.

Prvním z nich je projekt POZNÁVÁME PŘÍRODU ZA HUMNY. Projekt je zaměřen především na školní mládež od dětí v mateřských školách až po studenty středních škol. Aktivity projektu budou probíhat v terénu a po celý rok. Školním koletivům budou nabídnuty nové ekologické výukové programy, půldenní akce v přírodě, vycházky s využitím GPS a questingu. Nedílnou součástí jsou i akce pro přírodu, přírodovědné vycházky a osvětové akce pro širokou veřejnost.
Druhým projektem je HLOUČELA PLNÁ ŽIVOTA. Ta je zaměřena na zvýšení druhové rozmanitosti živočichů a rostlin v městské části biokoridoru Hloučela. Více o tomto projektu najdete v následujícím článku.